Brífing vedoucím představitelům

communityleadersbutton

Vážený vedoucí představiteli,

obdrželi jste tento dopis, abyste pochopili, co se nyní děje v souvislosti s uzavřením bankovního systému. Doufáme, že během tohoto krátkého období změny pomůžete zachovat klid a mír ve svém společenství. Vyzveme vás rovněž, abyste podpořili odpovědné osoby a pomohli zachovat status quo, pokud jde o životně důležité potřeby vašeho společenství.

Doufáme, že během této změny bankovního systému nebudou dodávky jídla, vody, elektřiny a benzínu ani doprava a telefonní služby narušeny. Kromě toho byl tento dopis pro představitele místních společenství vytvořen, aby vám pomohl pochopit, co se nyní po celém světě děje. Osoba nebo osoby, které vám tento dopis předaly, jsou součástí celosvětové sítě, která usiluje o to, aby u našich bankovních systémů po celém světě došlo ke klidnému přechodu na transparentní finanční systém.

Obsah

1. Koho zastupujeme a kdo je za tímto procesem?
2. Co se děje a proč jsou banky zavřené?
3. Vaše významná role v tomto procesu
4. Důležité podněty ohledně zachování klidu, který umožní harmonickou změnu
5. Jak jsme věděli, že k tomu nyní dojde?
6. Proč k tomu dochází?
7. Důkazy předkládané veřejnosti
8. Čas jednat
9. Mocní vůdcové padnou
10. Vaše právo zpochybňovat pravdivost tohoto dopisu
11. Na závěr

Koho zastupujeme a kdo je za tímto procesem?

Naši skupinu tvoří inteligentní, uvědomělí jednotlivci ze všech vrstev společnosti a jsme pro nenásilnou změnu. Byli jsme informováni o tom, co se nyní děje, klíčovými osobami v tajných službách a armádách z různých zemí. Vysoce postavení členové světové politické infrastruktury rovněž toto zákonné vymáhání práva podporují. Tito čestní vlastenci v CIA, NSA, FBI, armádě, mezi šerify a u policie mají protějšky po celém světě, kteří se podílejí na souběžném úklidu finančních zločinců.

Velké mezinárodní pracovní skupiny působící v několika jurisdikcích objevily rozsáhlou korupci ve finanční a politické oblasti a nyní činí zákonné kroky, aby toto zločinné chování ukončily. Někteří vedoucí představitelé regionálních a národních orgánů činných v trestním řízení a policie jsou si rovněž vědomi toho, co se nyní děje. Předpokládáme rovněž, že ve městech budou rozmístěny vojenské jednotky, jejichž úkolem bude zachovat mír. Předpokládáme, že vysílání přes síť pro nouzové vysílání již velice brzy vysvětlí celou situaci, pokud se tak již neděje v době, kdy jste tento dokument obdrželi.

Co se děje a proč jsou banky zavřené?

To, co se v současnosti děje, je nezbytná finanční obnova globálního centrálního bankovního systému. Neobejde se to bohužel bez vypnutí každého počítače připojeného k centrálním bankám. V důsledku toho bude celá planeta bez přístupu k hotovosti, bankomatům, kreditním kartám nebo akciovým trhům.

Po dobu maximálně cca 2 týdnů nebudou k dispozici jiné peníze než ty, které již jsou v oběhu. Účelem a plánem těchto odpovědných zákonných orgánů je, aby bankovní systém byl podle nejlepšího scénáře offline po dobu 3-5 dnů. Nicméně s tolika proměnnými, které mohou situaci ovlivnit, není v současnosti přesná doba, kterou si provedení této změny ve skutečnosti vyžádá, známa. Nedostatek peněžních prostředků mezi světovou populací může v různých lokalitách samozřejmě způsobit určité problémy, neboť mnoho lidí může zachvátit panika, až nebudou moct získat své peníze prostřednictvím běžných kanálů.

Vaše významná role v tomto procesu

V této fázi je náš kontakt s vámi a vaším vedením zásadní pro udržení otevřené upřímné a transparentní komunikační sítě pro komunikaci s lidmi ve vašem společenství i s představiteli místního společenství, kteří případně nebudou tušit, co se děje, nebo tento dopis neobdrží včas. Jedním z nejdůležitější úkolů, o jejichž splnění vás požádáme, je monitorování místních policejních jednotek, které nebudou informovány o této události a o tom, co se děje. Zmatek mezi občany, který je přirozenou reakcí, mohou zaměnit za nepřátelskou nebo potenciálně násilnou reakci. Žádáme, aby všechny tyto jednotky zůstávaly bdělé, proaktivní a nedopouštěly se násilí.

Důležité podněty ohledně zachování klidu, který umožní harmonickou změnu

Žádáme, aby potravinové banky a zásobárny vody a místní komunitní skupiny obdržely pokyn začít s poskytováním služeb obyvatelům, pokud uzavření bank způsobí příliš dlouho trvající narušení některé z následujících služeb: doprava, zásobování potravinami, vodou, elektřinou, věže vysílající signál pro mobilní telefony, internet, televize, záchranné služby, nemocnice a jiné zásadní sítě, kterých se změna dotkne.

Jak jsme věděli, že k tomu nyní dojde?

Naše skupina byla kontaktována a byli jsme požádáni, abychom vystupovali jako informační síť a infrastruktura podporující vás při plnění určených úkolů, ať už je vaším úkolem cokoliv. Jste-li starostou nebo správcem vodohospodářského okrsku nebo prostředníkem mezi komunitou a elektrárenskými společnostmi, doufáme, že zajistíte, aby vaše odpovědnosti a služby během doby, kdy budou banky uzavřené, nebyly přerušeny. Dále vás žádáme, abyste zajistili prostředky, které zajistí, aby se tyto nezbytné služby dostaly k těm, kdo je potřebují, prostřednictvím infrastruktury existující v místním společenství, např. výdejen jídla ve školách nebo distribuce vody potřebným. Žádáme, aby nemocnice a záchranné služby dostaly prioritu a podporu při ochraně seniorů a nemohoucích.

Proč k tomu dochází?

Ve světových bankovních systémech, včetně centrální banky Spojených států, po dlouhé roky docházelo k trestným činům. Tyto odpovědné osoby zkorumpovaly mnoho aspektů světové politické infrastruktury a chamtivost a touha po moci narušily demokratický proces a způsobily velké škody našim světovým ekosystémům a poškodily společenské a mezinárodní vztahy.

Důkazy předkládané veřejnosti

Jsou k dispozici důkazy, které naznačují existenci systému finančních podvodů a korupce způsobující institucionalizovanou krádež bilionů z těžce vydělaných peněz celého světa. To nyní končí, neboť začíná proces, ve kterém dojde k předkládání důkazů, vznesení obžaloby a zatčení odpovědných osob. Tyto osoby podílející se na této konspiraci jsou velmi vlivnými zločinci s politickými konexemi. Byly opakovaně upozorňovány, aby se řídily zákony svých zemí, ale některé z nich odmítly.

Čas jednat

Toto odmítnutí dodržovat zákon si nyní vynutilo uzavření centrálních bank, což v současnosti ovlivňuje bankovní systémy celého světa. Tento radikální krok je nezbytný k prosazení práva a je realizován prostřednictvím koordinovaného globálního policejního zásahu. Veřejnost nebyla upozorněna předem, protože zločinci ve vedení kontrolují světová média a zavedli po celém světě cenzuru. Policista neříká zločinci, že se ho chystá zatknout, neboť by mu zločinec utekl.

Mocní vůdcové padnou

Na této nezákonné bankovní operaci se podílely některé velmi vlivné veřejné osobnosti, jejichž totožnost bude, až se prach usadí, s největší pravděpodobností šokem pro mnoho lidí. Nejde o vojenský převrat ani nic negativního. Ve skutečnost máme pocit, že to umožní čestnější systém vlády, kterému se dostane celosvětové podpory, až bude v následujících týdnech veřejnosti odhalena pravda.

Vaše právo zpochybňovat pravdivost tohoto dopisu

Chápeme, že si toho nemusíte být vědomi nebo že s těmito informacemi, které vám zde jsou předkládány, nemusíte souhlasit, ale uvažte prosím, že tento dopis byl napsán 29. září 2013. Mělo by to posloužit jako důkaz, že jsme jako autoři tohoto dokumentu o tom, co se nyní děje, věděli předem. Chtěli bychom znovu zdůraznit, že se nejedná o vojenský převrat a není důvod k panice ani obavám. Bez ohledu na to, zda nám věříte, pokud jde o povahu této celosvětové události, bychom vás chtěli požádat, abyste se vynasnažili přispět k co nejefektivnějšímu udržení klidu a míru ve své komunitě.

Na závěr

Chtěli bychom vás požádat, abyste v souvislosti s tímto dokumentem měli otevřenou mysl a věděli, že vás jako představitele místního společenství ve vaší funkci znamenající odpovědnost i vliv podporujeme. Připomínáme, že tento přechod by měl probíhat pouze po krátkou dobu. Budete požádáni, abyste mysleli lokálně a nečekali na pokyn federální vlády, neboť určité komunikační kanály nemusí fungovat.

Seznamte se prosím s tímto dokumentem, a je-li to možné, promluvte si otevřeně v lidmi, kteří vám tento dopis předali. Mohou mít dobré informace, které pomohou objasnit, co s děje, a mohou se s vámi podělit o nápady, ze kterých můžete mít vy i vaše komunita prospěch.

Máme rovněž webovou stránku Připravte se na změnu, kde najdete odkazy na články a důkazy, že to, o čem hovoříme, se odehrává již nějakou dobu. Doporučujeme vám, abyste si pomocí těchto odkazů zajistili další informace. Pokud internetová síť zůstane během uzavření bank funkční, tyto odkazy vám pomohou pochopit další souvislosti. Pokud internet nefunguje, spojte se s lidmi, kteří vám tento dokument předali.

S úctou,
Připravte se na změnu (Prepare for Change)

 

Další informace v češtině:

Více informací v angličtině naleznete v anglické verzi: