Záložní plán pro Událost

Tyto informace jsou určeny pro první okamžiky bezprostředně po Události, kdy si dobrovolníci uvědomí, že došlo k Průlomu, a jejich účelem je zabránit rozruchu, ke kterému by mohlo dojít, tak, aby vedoucí představitelé a klíčoví lidé mohli nerušeně pokračovat ve své práci v rámci plnění svých služebních povinností.

Pokud z nějakého důvodu nebude dostatek informací, bude nutná improvizace.

To, co navrhujeme, je model, jehož cílem je podpora populace v této přechodné době. Tato analýza je míněna jako záložní plán, tj. “plán B veřejné připravenosti” a to pro případ, že političtí vůdci a komunitní představitelé nezareagují přiměřeně na výzvy, kterým budou v době Události čelit, i protože se dá z jejich strany předpokládat určitá nedůvěra k informacím uvedeným v Brífinku vedoucím představitelům.

Proto musíme zvážit možnost seznámit s níže uvedený plánem co největší počet lidí, ať už k zapojení komunitních lídrů dojde, nebo ne. Je to pro případ, že by tito vůdci ve svých povinnostech k lidem selhali, tak abychom věděli, co budeme dělat, společně i na individuálním základě, i jak naložíme se svými prostředky, a jak je zapojíme do společné strategie.

Již víme, že v každé malé vesnici a i v každém velkém městě je spousta neprobuzených lidí, kteří mohou propadnout panice a vyrazit hlučně do ulic při hledání jídla a informací, protože ve velké většině případů prostě nebudou dostatečně připraveni se zásobami potravin, pohonných hmot a léků, jak jim bylo dříve navrženo v Základních krocích k přípravě.

V takovém případě budou maloobchodníci ve všech městech velice pravděpodobně během několika hodin vyprodáni. V tomto scénáři lidé mohou upadnout do zoufalství, a právě v takovém případě musí být náš plán veřejné připravenosti okamžitě aktivován.

Plán veřejné připravenosti

Hlavní bod: udržte dav klidný a poskytněte lidem základní informace o tom, co se děje, a že všechno bude v pořádku, pokud se budeme starat a pomáhat si navzájem. Poskytněte pokyny, jak postupovat, a kde získat další informace, a kde je možné získat základní potřeby (jídlo, vodu, léky, lékařskou pomoc a psychologická pomoc).

První krok: upřednostněte dopravu nepostradatelných vozidel po celém městě, pokud je to možné, a pokud je na to čas, vyzvěte lidi, aby zbytečně nevyjížděli. To by se mělo vztahovat na všechna města, jelikož by měly být upřednostněny MHD a pěší provoz chodců a na silnicích pak provoz vozidel civilních úřadů a záchranných složek, jako jsou nákladní automobily, sanitky, policie, hasiči apod.

Další kroky

Oslovování veřejnosti: použijte audio nebo video zprávy, o délce přibližně 2 minuty, obsahující pozitivní uklidňující a organizační informace, které je třeba opakovat 24 hodin denně, než nové síly podpory, jako jsou příslušné armádní složky, Hnutí Odporu nebo Galaktická Konfederace vstoupí do hry, aby poskytly pomoc.

Jak lze toto provést: Audio / video zprávy lze vysílat ze zvukových aparatur instalovaných v automobilech, rádiích, radioamatérskými vysílačkami, po internetu a na televizních kanálech. Využijte veřejný rozhlas, pokud byl ve vašem místě instalován.

 • Reproduktory na automobilech nebo komunitních zařízeních: základní informace o tom, co se děje, se tak dostane k lidem, kteří dosud nezískali informace z rádia nebo televize, a takto mohou být nepokoje zvládnuty mnohem rychleji a efektivněji.  Navíc s ohledem na skutečnou možnost, že rozhlasové nebo televizní kanály nemusí zpočátku souhlasit s šířením nových informací, je obzvláště důležité používat všechny alternativní strategie. V tu chvíli budou zvukové vozy tuto funkci účinně plnit. Kromě toho je důležité, aby vozy/zvukové aparatury byly rozmístěny cca. 2 km od sebe, aby byl zvuk srozumitelný.
 • Rádiové kanály a amatérské rozhlasové stanice: v tomto případě budou vysílány stejné základní informace naživo nebo s nahranou zprávou, která lidi uklidní a situací provede. Totéž může být provedeno v místních televizních kanálech, pokud existuje taková úroveň spolupráce.

Zásobovací operace

Vzhledem k možnostem vzniku paniky a nepokojů na ulici, u lidí k možnosti nejrůznějších typů chování, včetně možných násilností, budeme vyžadovat okamžité kroky silových složek, hasičů a dokonce i dobrovolníků, aby tyto nepokoje udržely v klidu, a aby poskytovaly užitečné informace a směrovaly lidi do určených distribučních center základního zboží.

 • Určená distribuční centra jsou střediska pro poskytnutí informací, zásob a dalších zdrojů pro lidi a zvířata, jsou umístěny ve strategických zónách, ideálně každé cca. 2 km od sebe. Měly by být umístěny venku a na křižovatkách.
 • Komunikace mezi středisky: komunikace mezi středisky bude prováděna policejními nebo požárními komunikačními systémy, internetem a mobilními telefony od dobrovolníků, pokud jsou k dispozici, stejně tak jako amatérskými rádiovými stanicemi.
 • Alternativní řešení v případě, že elektronická zařízení nefungují: v tomto případě budou sloužit barevné kouřové signály poskytnuté armádou. Tyto barevné dýmovnice/světlice jsou snadno viditelné ve dne v noci a z dálky. Ty jsou mimořádně užitečné v případě komunikačních poruch radiostanic, internetu nebo mobilních telefonů. Například každá barva kouře bude představovat zvláštní potřebu každého střediska, jakmile ji vypustí provozní týmy zodpovědné za dodavatelský řetězec, okamžitě budou na druhé straně podniknuty kroky k uspokojení potřeb daného střediska.
 • Zdravotní péče a lékařská péče: bude potřeba instalovat lékařské terénní stanice pro dočasné ubytování pacientů s nejrůznějšími zdravotními problémy. Budou aktivovány jednotky civilní obrany (polní zdravotní střediska mohou být sestaveny armádou v jejich zařízeních, ale mohou být využívány i tělocvičny, školní a univerzitní areály) a ve vážnějších případech mohou být pacienti přemístěni do nemocnic. Specializované jednotky budou potřeba pro případy vážných abstinenčních příznaků. Je důležité si uvědomit, že více než polovina populace v západním světě je pod nějakou formou závislosti, a to buď na léky nebo na drogy. Vzhledem k tomu, že pravděpodobně nastane narušení i v tomto distribučním řetězci léků a drog, legálních i nelegálních, a vzhledem k tomu, že většina lidí nemá dlouhotrvající zásobu léků ani drog, které užívají, musí být zdravotní pracovníci i v tomto ohledu připraveni
 • Pracovníci každého střediska mohou být složeni ze členů armády, hasičů i civilních dobrovolníků.
 • Zajistěte bezpečnostní týmy o velikosti 10 členů: z řad policie, hasičů i civilních dobrovolníků ve vzdálenosti 500 až 1000 metrů od každého střediska, aby zajistily lidem bezpečnost a nasměrování.
 • Ubytování operačních pracovníků: tělocvičny, školy, univerzity, policejní a vojenské kasárny, stejně jako domy obyvatelů v okolí, kteří nabídnou pomoc v tomto ohledu.

V případě prodlouženého výpadku elektřiny

 • bude dána přednost generátorům elektřiny pro každé středisko v nemocnicích, věznicích, domovech důchodců a dětských domovech.
 • Svíčky nebo jiné osvětlovací systémy budou rozděleny obyvatelstvu.

V případě prodlouženého selhání zásobování vodou / odpadů:

 • Pitná voda: může být odebrána z řek každého města a zpracována např. pomocí armádních polních vodáren. Vodu lze také převařit.
 • Fyziologické požadavky: distribuce 20 kg pytlů hlíny a 4 plastových pytlů pro každou rodinu za účelem sběru fekálií a odpadků, aby nedošlo k hygienickým rizikům, v případě, že neteče voda nebo nefunghují odpady.

Sledování a poskytování pomoci armádních i soukromým vrtulníkům a dronů: tyto by měly být použity k poskytování neodkladných služeb, jako je přeprava zraněných anebo přeprava personálu. Na monitorování občanských nepokojů a na pomoc týmům pro bezpečnost a záchranu lze využít, jak soukromé, tak policejní nebo vojenské drony.

Cizinci: Pokud je to možné, mějte po ruce dobrovolníky hovořící cizími jazyky pro poskytnutí vedení lokálním zahraničním občanům hovořícím pouze cizími jazyky. Pokud možno, ať jsou na všech dopravních uzlech, ve všech distribučních centrech a v dopravě.

Závěr

Jestliže naši vedoucí představitelé prokáží neschopnost v nastalé situaci posloužit veřejnosti na potřebné úrovni, s odhodláním a s respektem k lidem, které zastupují, pak bude nutné, abychom se sami zorganizovali. Při scénáři globální krize bude potřeba, z důvodu zajištění základních potřeb lidí, dokud se situace opět nestabilizuje do nového normálu, abychom projevili sílu, disciplínu, trpělivost ve službě svým bližním, a to bez výjimek.

Vítězství Světla!

[Download nenalezen]

Napsat komentář